ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
 
ลำดับหน่วยงานนายก/ประธาน (มือถือ)Websiteชื่อผู้ประสานงาน
1.สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย
ประกอบด้วย 7 สมาคม

คือ หมายเลย 2, 3, 4, 5, 8, 11, 11, 12
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์

02 654 5100, 02 345 1000

เบอร์โทรสาร
02 654 5101, 02 345 1296-99
คุณสุพัฒน์ ศรีวรรณวิทย์
มือถือ 081 823 8329
www.bigandbihfair.com
info@tlpf.org
คุณภัทร
2.สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
100, 102, 104 ซ.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ถ.บางขุนเทียน บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

เบอร์โทรศัพท์
02 415 6567

เบอร์โทรสาร

02 415 6568, 02 895 8943

คุณนิพนธ์ ระตะนะอาพร
(นายกสมาคมฯ)
คุณเชษฐ์ รุ่งชวาลนนท์ (เลขาธิการและผู้จัดการ)
มือถือ. 081 9871199
www.thaihousewares.com
thaihousewares@gmail.com
คุณสุชัญญาญ์ (มาลัย) รักษ์ชน
3.สมาคมของขวัญของชำร่วยไทย
และของตกแต่งบ้าน

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซนดี ห้อง D 201/8
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์
02 229 4890

เบอร์โทรสาร

02 229 4891
นายศิริชัย เลิศศิริมิตร
(นายกสมาคมฯ)
มือถือ. 081 808 3300
www.thaigifts.or.th
info@thaigifts.or.th
คุณสุกัญญา
4.สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน
855 ซ.ปุณณวิถี 45/1 ถ.สุขุมวิท 101
บางจาก พระโขนง กทม. 10260

เบอร์โทรศัพท์
02 332 5131

  เบอร์โทรสาร
02 331 5000
คุณพัทธ์ธีญา พสุจรัสพงศ์
(นายกสมาคม)
มือถือ 081 987 1199
www.thaihomedec.com
hdda@thaihomedec.com
คุณวิภาวรรณ ดงทรัพย์
5.สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
19/4 สิทธาคาร คอนโด ซอยชิดลม
ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์
02 428 2134-6

เบอร์โทรสาร
02 815 4683
คุณอมรชัย นาคสุภมิตรwww.thaitoyassociation.com
info@thaitoyassociation.com
duangjai@apachetoy.com
คุณพลอย
02 233 3873-4
6.สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไท
65/13 หมู่3 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.ตลาดบางเขน กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์
02 973 3413

เบอร์โทรสาร

02 973 3413
คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์
(นายกสมาคมฯ)
มือถือ 081 814 7569
คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
(เลขาธิการ)
มือถือ 086 355 1996
www.tfa.or.th
offce@tfa.or.th
panatda_tfa@yahoo.com
คุณปนัดดา ดีหยาม
คุณแหม่ม/คุณอี๊ด
7.กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60
ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์
02 345 1269

เบอร์โทรสาร
02 345 1281
คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์
(ประธานกลุ่มฯ)
มือถือ 081 808 9802
คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน
(เลขาธิการ)
www.tfic.in.th
furniture@off.fti.or.th
f_o_m111@hotmail.com
คุณนรินทร (ฝน)
8.สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์
1028/5 ตึกพงษ์อมร ชั้น 4ถ.พระราม4 ทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10200

เบอร์โทรศัพท์
02 679 8526

  เบอร์โทรสาร
02 679 8527
คุณสุรพงศ์ อู่อุดมยิ่ง
มือถือ 087 706 7446
คุณสมชาย ธนพลเกียรติ
มือถือ 089 202 1005
www.designandobjects.com
info@designnandobjects.com
design.and.objects@gmail.com
คุณจิราพร
9.สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
ชั้น3 ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรม ภาคที่11165 ถ.กาญจนวนิช
ต. น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์
074 446 200, 074 213 419

เบอร์โทรสาร
074-446-221
นายสุทิน พรชัยสุรี
มือถือ 081 893 4747
นายอุดมศักดิ์ ตรีสุขเกษม
(เลขาธิการสมาคม)
www.tpa-rubberwood.org
ppa2533@hotmail.com
คุณอรุณวรรณเพชรสังข์
10.กลุ่มอุสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิริกิติ์ โซนซี
ชั้น 4 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตยกทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์
02 345 1162

เบอร์โทรสาร

02 345 1187
คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ
(ประธานกลุ่มฯ)
มือถือ 081 755 8879
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิช
(เลขาธิการกลุ่ม)
มือถือ 081 806 0800
www.ft.or.th
satawant@off.fti.or.th
คุณศตวัณ
11.สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
อาคารเอสวี ซิตี้ ตึกทาวเวอร์ 2 ชั้น11
ห้องเลขที่ 898/17 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง กทม.10200

เบอร์โทรศัพท์
02 682 7362-4
02 237 0500

เบอร์โทรสาร

02 682 7365
คุณกัญญา ปัญญาอาจอง
มือถือ 081 826 8786
www.thaisoa.org
info@thaisoa.org
pd@thaisoa.org
คุณสุวิมลคุณจันทพัทร
12.สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนืออาคารช้างคลานเรสซิเดนท์
ห้อง 2001 190/4 ต.ช้างคลานอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (NOHMEX)

เบอร์โทรศัพท์
053 818 488

 เบอร์โทรสาร
053 279 202
คุณเปรมฤดี กุลสุ
(นายกสมาคมฯ)
มือถือ 081 530 0953
www.nohex.com
nohmex@gmail.com
คุณบุษกล

 
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055