ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 3 next
Show results per page
ระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ
Added on September 30, 2014
18.02 Kb
ขั้นตอนการบันทึก+ส่งข้อมูลในระบบบริการตรวจรับรองถิ่นกำเนิดทางอินเตอร์เน็ต
Added on September 30, 2014
124.31 Kb
คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า
Added on September 30, 2014
106.93 Kb
ขั้นตอนการกรอกคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออกฯ
Added on September 30, 2014
169.74 Kb
ตัวอย่างการกรอกคำรับรองต้นทุน+รายละเอียดการผลิตสินค้า
Added on September 30, 2014
143.97 Kb
ตัวอย่างการกรอกแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าด้านถิ่นกำเนิดฯภาษีศุลกากร
Added on May 22, 2012
129.42 Kb
Form A (GSP)
Added on May 16, 2013
11.58 Mb
Form AI (ASEAN-India FTA)
Added on May 16, 2013
40.67 Kb
Form AJ (ASEAN-Japan CEP Agreement)
Added on May 16, 2013
52.58 Kb
Form AK (ASEAN-Korea FTA)
Added on May 16, 2013
46.36 Kb
previous 1 2 3 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055