ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 next
Show results per page
ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

Added on May 22, 2012
36.80 Kb
ค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆฯ

Added on May 22, 2012
51.20 Kb
ตัวอย่างหนังสือรับรองฮาลาล
Added on May 22, 2012
137.29 Kb
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มฮาลาลเพื่อการส่งออก(HALAL 2)
Added on May 22, 2012
99.92 Kb
ตัวอย่างคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล(ผลิต)

Added on May 22, 2012
75.89 Kb
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอให้รับรองเครื่องหมายฮาลาล

Added on May 22, 2012
10.98 Kb
ตัวอย่างตารางแสดงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

Added on May 22, 2012
19.28 Kb
ตัวอย่างข้อมูลการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารฮาลาล

Added on May 22, 2012
28.59 Kb
ตัวอย่างคำขอต่ออายุใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล(ผลิต)

Added on May 22, 2012
68.23 Kb
ตัวอย่างคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล(สินค้านำเข้า)

Added on May 22, 2012
73.98 Kb
previous 1 2 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055