ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 next
Show results per page
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ส่งออก
Added on May 22, 2012
317.18 Kb
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทน
Added on May 22, 2012
299.09 Kb
คู่มือการใช้งานระบบCO-CF
Added on May 22, 2012
2.66 Mb
การออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
Added on May 22, 2012
100.46 Kb
แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน
Added on May 22, 2012
338.58 Kb
แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี
Added on May 22, 2012
433.88 Kb
แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้นำของเข้า-ส่งระดับบัตรทองของศุลกากร
Added on May 22, 2012
257.27 Kb
แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อขอรับสิทธิ์ลดอากรกึ่งหนึ่งตามมาตรา19ทวิ
Added on May 22, 2012
321.34 Kb
previous 1 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055