onestopservice.ditp.go.th

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”

 14 มิถุนายน 2564
 1344 View

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ภายใต้แนวคิด ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับโรคโควิด 19 และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว พร้อมเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายนนี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

            วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” เพื่อให้ประชาคมอาเซียนร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกัน นั้น กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญกับวันไข้เลือดออกอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเจตนารมณ์ของประชาคมอาเซียนในปีนี้ ที่จะให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จึงได้จัดโครงการรณรงค์ วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ภายใต้แนวคิด ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงการร่วมกันต่อสู้กับโรคไข้เลือดออก และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด 19

            สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยลดลงเกือบ 80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การปิดสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการ และการทำงานที่บ้าน Work from Home เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคไข้เลือดออกยังคงต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งนอกจากหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินมาตรการมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค โดยสามารถดำเนินการร่วมกับมาตรการ DMHTT เว้นระยะ สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ ซึ่งเป็นวิธีที่จะป้องกันโรคโควิด 19 ได้ หากเราปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่หย่อนยาน ทั้งสองมาตรการนี้สามารถบูรณาการทำด้วยกันได้เป็นอย่างดี

          แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคยังได้บูรณาการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคโควิด 19 ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ต้องมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมด้วย รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัดยุงลายเมื่อเปิดโรงพยาบาลสนามทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกสัปดาห์ โดยทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยทุกชนิด และการแจกมุ้งกับยากันยุงให้กับผู้ป่วย

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ในอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค ในงานประกอบด้วย พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค การนำเสนอ VTR คำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การเสวนาปัญหาโรคไข้เลือดออก  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลทุกช่วงกิจกรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทาง วันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร 02 590 3103-5

 

 

*************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อนำโดยแมลง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 มิถุนายน 2564


https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19020&deptcode=brc
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย. 2564 1892