onestopservice.ditp.go.th

กรมการค้าภายในดันระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ลิ๊งค์หัวข้อข่าว

https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=1120&c=35040
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 2564 2948