onestopservice.ditp.go.th

คต. กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศลดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ลิ๊งค์หัวข้อข่าว

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/19184/19184
วันที่ประกาศข่าว : 30 มิ.ย. 2564 108