onestopservice.ditp.go.th

https://www.smebank.co.th/news/detail/1360

SME D Bank ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของทางการ หรือธุรกิจต้องปิดกิจการตามคำสั่งทางการ   ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  2 เดือน  ซึ่งธนาคารจะพิจารณาตามแนวทางผ่อนปรนเป็นรายกรณี  โดยจะเริ่มพักชำระตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 หรืองวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่พักชำระไว้  จะไม่เรียกเก็บในทันที เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด19 มาอย่างต่อเนื่อง    แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564   คลิกแจ้งความประสงค์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Call Center 1357    : อ่านต่อได้ที่ https://www.smebank.co.th/news/detail/1360

https://www.smebank.co.th/news/detail/1360
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2564 2662