onestopservice.ditp.go.th

ประกาศ เปิดให้ผู้นำเข้าสินค้าเครื่องพิมพ์สามมิติ ยื่นจดแจ้งการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ค. 2564 292