onestopservice.ditp.go.th

ขั้นตอนการยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง และขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า FORM CO ทั่วไป

ประกาศ! ขั้นตอนการยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง และขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า FORM CO ทั่วไป 

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/23381/-FORM-CO
วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.ค. 2565 448