onestopservice.ditp.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนากับโครงการส่งเสริม SME

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนากับโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง”การใช้สิทธิประโยชน์จาก RCEP ส่งเสริม SME แข่งขันในตลาดสากล ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี |  147 

 

 วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 2565 1432