onestopservice.ditp.go.th

กรมประมง เคลียร์ ! ประเด็น ดราม่า ปลาพิ้งกี้

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากคลิปกระแสประเด็นดราม่าเรื่องปลาพิ้งกี้ในโลกโซเชียล ที่เห็น ปลาที่นำขึ้นมาแล่นั้น คือ ปลาพิ้งกี้ หรือชื่อทางการค้าว่า ปลาแพดเดิ้ลป๊อป มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Meganthias filiferus ชื่อสามัญ Filamentous anthiine จัดเป็นกลุ่มปลาหน้าดิน ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมและแบนข้าง มีส่วนหัวขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในสามของลำตัว ลำตัวมีสีชมพูถึงแดง และพบแต้มสีเหลืองบริเวณ ปาก หัวด้านบนจนถึงส่วนต้นของครีบหลัง ครีบอก ครีบท้อง และครีบก้น มีปลายของก้านครีบหลังและครีบหางเป็นเส้นยาว และสถานภาพปัจจุบันของปลาพิงกี้ ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และบัญชีรายชื่ออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยในประเทศไทยพบปลาชนิดนี้ในแนวกองหิน บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ที่ระดับความลึกประมาณ 150 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ใช่แหล่งทำการประมง จึงพบว่าปลาชนิดนี้ สามารถจับได้โดยเครี่องมือประมง ประเภท เบ็ด, เบ็ดราว ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของนักตกปลา หรือ กลุ่ม Fishing Game ซึ่งไม่ใช่เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จากภาพของปลาและเครื่องมือที่ใช้ในการจับปลา ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย แต่หากกิจกรรมการตกปลาดำเนินการในพื้นที่ที่มีกฎหมายควบคุมดูแล เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ก็จะมีความผิดได้ ดังนั้น การเผยแพร่ข่าวในทำนองนี้ควรต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อน ส่วนใน เรื่องของการบริโภคปลาชนิดนี้นั้นสามารถนำมาบริโภคได้ แต่ในประเทศไทยจัดว่าเป็นปลาที่ไม่นิยมนำมาบริโภค เนื่องจากจับได้ยากและมีราคาแพง


https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/3953
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.พ. 2564 1611